Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Seza Güleç
Miami International University Department of Surgery Miami – Florida

Prof. Dr. Kaya Yorgancı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Volkan Kaynaroğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erhan Hamaloğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Osman Abbasoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ataç Baykal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bülent Tırnaksız
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yusuf Alper Kılıç
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Derya Karakoç
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ali Konan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ahmet Doğrul
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Nezih Akkapulu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

Dr. Timuçin Erol
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. İskender Sayek
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Cem Terzi
Genel Cerrahi Emekli Öğretim Üyesi