Hacettepe Genel Cerrahi Konferansları 2019

“Genel Cerrahi - Radyoloji Ortak Toplantısı: Sinerji İle Sınırları Zorlamak”

11-12 Ekim 2019 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sıhhiye - ANKARA

TOPLANTIYA DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Dünya’da sağlık hizmetlerinin sunumunda ve eğitimde multidisipliner ekip çalışmasını giderek daha fazla önem kazandığını görüyoruz. Genel Cerrahi’de de durum böyle... Artık tek bir alanda derinlemesine bilgi sahibi olan cerrah kimliği yerine, aynı alanda birden çok disiplinin bir araya gelerek hastanların izlem ve tedavisini kurgulanması söz konusu... Ana dallar, bilim dalları arasındaki sınırlar siliniyor, ortak çalışma alışkanlığı giderek yaygınlaşıyor.

Hacettepe Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın multidisipliner çalışma anlayışı çok köklüdür ve eskiye dayanır. Ortak çalışıtığımız birçok disiplin içerisinde radyoloji anabilim dalı’nın önemli ve özel bir yeri vardır.

Hacettepe Genel Cerrahi Konferansları 2019’da, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı ile yıllardır sürdürdüğümüz ortak çalışmaları meslektaşlarımızla paylaşmaya karar verdik. Yaklaşık iki günlük zaman dilimi içerisinde genel cerrahinin değişik ve güncel konularını, cerrahi ve radyolojik bakış açısı ile tartışacağız. Bu sinerjinin, hastaların tedavisine ve sağlık eğitimine olumlu katkılarına tanık olacağız.

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da konularında lider uzmanlarla birlikte olacağız. Yine toplantımız süresince açık büfe yemekler olmayacak, beş yıldızlı otellere gitmeyeceğiz. Mütevazı ama bilgi dolu, iletişim dolu bir birliktelik yaşayacağız.

Sizleri Hacettepe Genel Cerrahi ve Radyoloji Anabilim Dalları öğretim üyeleri adına bu toplantıya davet ediyor, saygılar sunuyoruz.

Prof.Dr. Kaya Yorgancı   Prof.Dr. Deniz Akata
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı    Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı